Ubezpieczenia i Fundusze
 Profesjonalne doradztwo finansoweUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód  wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

Jesteś kierowcą. Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym osobom.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów.

Auto-Casco

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance.

Dzięki Auto-Casco:
 • korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,
 • zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach ubezpieczenia,
 • samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,
 • wybierasz system ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,
 • możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:
 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

Auto-Casco przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na wypadek szkód powstałych w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Chcesz mieć pewność, że - jako kierowca lub pasażer - podlegasz skutecznej ochronie przed konsekwencjami wypadków komunikacyjnych? Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę szkód, powstałych w czasie jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu.

 • suma ubezpieczenia wynosi od 5 tys. zł do 30 tys. zł,
 • zapewniamy Ci ochronę przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świece

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla osób kierujących pojazdami i ich pasażerów.

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu.
Ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.

Wysoka suma ubezpieczenia - 5.000 zł.
Brak udziału własnego.
Assistance obejmujący holowanie z miejsca zdarzenia i opłacenie parkingu strzeżonego.
W przypadku wystąpienia szkody szybowej klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.
Dla każdego kto posiada w danym towarzystwie ubezpieczenie OC lub AC tego samego pojazdu.

Car Assistance

Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel? Ubezpieczenie Car Assistance to niezbędna pomoc i  opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.

Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z trzech wariantów ubezpieczenia – Standard, Premium lub Prestiż.