Ubezpieczenia i Fundusze
 Profesjonalne doradztwo finansowe

Informacje o realizowanym projekcie
Wszelkich informacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy PROFIN Ubezpieczenia i Fundusze Jacek Musidłowski a partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji” udziela:


Jacek Musidłowski - właściciel
tel. 52 349 33 77
e-mail:biuroprofin@interia.pl


Postępowanie ofertowe


Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Postępowania ofertowe na zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Wnioskodawcy oraz jego partnerów biznesowych (150 godz.)
Zapytanie ofertowe
Protokół wyboru


Postępowania ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej – szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (4 dni x 8 godzin szkoleniowych = 32 godziny)
Zapytanie ofertowe
Protokół wyboru


Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji wdrażającej