Ubezpieczenia i Fundusze
 Profesjonalne doradztwo finansowe

Inwestycje


Liczne zalety funduszy inwestycyjnych sprawiły, że od wielu lat stanowią one jedną z najczęściej wybieranych form oszczędzania na świecie, a ich popularność stale się zwiększa.

Wśród podstawowych zalet funduszy inwestycyjnych należy wymienić:
- wysokie dochody, konkurencyjne względem innych lokat
- bezpieczeństwo
- powierzenie oszczędności specjalistom
- możliwość rozłożenia ryzyka inwestycyjnego
- możliwość oszczędzania już od niewielkich kwot
- elastyczność oferty
- dodatkowe opcje ubezpieczeniowe

W programach inwestycyjnych nasi Klienci mają do dyspozycji kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym potencjale zysku i ryzyka, zarządzanych przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w ramach produktów wielu firm ubezpieczeniowych, takich jak:
- AXA,
- Compensa,
- Generali,
- Hestia,
- MetLife Amplico,
- PKO

Klient może sam dowolnie dokonać podziału swoich wpłat między wybrane fundusze, zmieniać alokację składki oraz przenosić oszczędności z jednego funduszu do drugiego.

Dzięki dostępowi do informacji o stanie rachunku przez Internet i SMS. Klienci mają bieżącą kontrolę nad wysokością pobranych opłat i dopisywanych zysków.

Ze względu na odpowiednią konstrukcje programów, 12 transferów pieniędzy z jednego funduszu do drugiego jest zwolnionych z opłaty manipulacyjnej i podatku Belki.

W wypadku śmierci Ubezpieczonego kwota zgromadzona na jego rachunku jest przekazywana wyznaczonej przez niego osobie, bez długotrwałych procedur i podatku od spadków i darowizn.